Apuvälineet kasvuun ja kehitykseen

Lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti valittu apuväline tukee lapsen kasvua ja kehitystä ja siten vahvistaa lapsen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia valmiuksia. Apuvälineet tukevat lapsen toimintakykyä päivittäisessä elämässä ja auttavat vanhempia ja ammattilaisia lapsen hoitamisessa.

Apuvälineen avulla lapsella on mahdollisuus oppia ja saada kokemuksia elinympäristöstään itsenäisesti tai ryhmässä muiden kanssa. Lapsi voi osallistua merkitykselliseen tekemiseen ja kasvun mahdollistavaan toimintaan, iloon ja leikkiin yhdessä vanhempien, sisarusten ja toisten lasten kanssa niin kotona, päiväkodissa, koulussa kuin vapaa-ajan harrastuksissa. 


Oikean apuvälineen valinta 

Respectassa apuvälinetarpeen arviointi tehdään yksilöllisesti lapsen ja lapsen perheen sekä terapeutin yhteistyönä. Kasvavan ja kehittyvän lapsen toimintakyvyn arviointi on jatkuvaa – apuvälineen valinnalla on suuri merkitys lapsen toimintakyvyn ylläpidossa ja kehittymisessä. Apuvälineratkaisulla on aina vaikutus lapsen ja lapsen perheen tulevaisuuteen. 


Lasten maailma-kuvasto

Tähän kuvastoon on koottu apuvälineitä, jotka tukevat lapsen kehitystä ja auttavat häntä harjoittelemaan itsenäistä liikkumista. Lasten maailman apuvälineitä voi tiedustella vastuumyyjiltä ja myyntipalvelustamme. Kerromme lisää ja autamme teitä kaikissa apuvälineiden valintaan, käyttöön ja huoltoon liittyvissä asioissa.


Tutustu Lasten maailma-tuotevalikoimaamme: http://kuvasto.respecta.fi/c/61-lasten-maailma/

Lataa Lasten maailma -pdf-kuvasto tästä: Lasten maailma


Respectan myyntipalvelu:
p. 0207 649 748*