17KO1-

C-Brace

Kävelystä turvallista C-Brace ortoosin avulla

 • C-Brace on neurologiselle käyttäjälle yksilöllisesti valmistettu nilkka-polviortoosi, jossa on mikroprosessoriohjattu polvinivel.
 • Ortoosin avulla käyttäjän on mahdollista kävellä vuoroaskelin jopa täysin halvaantuneen alaraajan tai alaraajojen avulla.
 • C-Brace kontrolloi heikentyneen alaraajaan liikettä jatkuvasti kävelyn aikana, tehden kävelystä turvallista.
 • C-Brace tukee askeleen jokaista vaihetta ja mukautuu reaaliaikaisesti. Järjestelmä reagoi nopeasti käyttäjän tasapainon sekä alustan äkillisiin muutoksiin, kuten kynnyksiin, kalteviin tasoihin ja epätasaiseen maastoon.

Miksi C-Brace?

Kenelle?

Henkilöille, joilla on neurologinen alaraajan velttohalvaus tai pareesi, jonka taustalla voi olla:

 • selkäydinvamma
 • post-polio-syndrooma
 • tapaturmainen aivovamma
 • neuromuskulaariset sairaudet (mm. MS)   
 • aivohalvaus

Tutkimusnäyttöä C-Brace-ortoosin hyödyistä toimintakyvylle:

 • C-Brace vähentää tutkitusti kaatumisriskiä epätasaisella alustalla sekä vähentää kaatumisia päivittäisessä elämässä. Vertailukohtana tutkimuksessa käytettiin tukivaihetta kontrolloivaa nilkka-polviortoosia. Potilaat raportoivat tasapainon parantumista jopa 50% [1].
 • C-Bracen avulla koehenkilöiden kävelynopeus kasvoi keskimäärin 73% [1].
 • Verrattuna muihin nilkka-polviortooseihin portaiden käyttö helpottui huomattavasti [1].
 • C-Brace-käyttäjät raportoivat päivittäisistä toimista suoriutumisen parantuneen 109% [2].
 • Myös turvallisuus päivittäisten toimien aikana kasvoi 59% verrattuna perinteiseen nilkkapolviortoosiin [2, 3].

Lähdeviitteet: respecta.fi/fi/ratkaisut/apuvalineet/ortoosit/cbrace/

Lue lisää tuotteesta klikkaamalla tästä!

 • Tuote on CE-merkitty
 • EU:n lääkintälaitestandardin mukainen tuote
 • Yksilöllinen tuote

Valmistaja: Ottobock